Helena ?elezná: Hudba a Drama / Báj o Orfeovi

 • Název Hudba a Drama / Báj o Orfeovi
 • Dílo zaniklé
 • Autor Helena ?elezná
 • Vznik 1907
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ reliéf
 • Materiál sádra
 • Stav odstran?no asi na po?átku 70. let 20. století; reliéfy byly ozna?eny za um?lecky pod?adné práce a podle toho s nimi bylo nakládáno – p?i odinstalování došlo k jejich poškození a následné likvidaci (?ást mo?ná zachována v soukromých rukou jednoho ze stavbyvedoucích, ale nebylo mo?no ov??it)
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka 2 reliéfy, které byly inspirovány bájí o Orfeovi ? Hudba pasá?í o o?arování nymf a zví?at lesa, Drama pasá?í o vylovení Orfeovy hlavy z mo?e na ostrov? Lesbu
 • Zdroj AMO (Fotoalba, inv. ?. 2); ; sd?lil technik divadla Milan D?cký; J?ZA, Ji?í. Helena ?elezná-Scholzová, zapomenutá socha?ka první poloviny 20. století. In: Ostrava. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska 19. Ostrava 1999; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832647, 18.290794
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace foyer n?kdejšího M?stského divadla (dnes Antonína Dvo?áka)
 • zdroj: AMO, fotoalbum ?. 2
  popis: reliéf Hudba
 • zdroj: AMO, fotoalbum ?. 2
  popis: reliéf Drama
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: model reliéfu Hudba
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: model reliéfu Drama