A. Knirsch (?): Polonie a Orli

 • Název Polonie a Orli
 • Autor A. Knirsch (?)
 • Vznik 1902
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen (?)
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka oba zdroje uvád?jí pouze iniciálu k?estního jména, ??astná pak v textu zmi?uje, ?e jde o Adolfa Knirsche, ostravského architekta a stavitele, jeho? autorství ale vzhledem ke spojení ?od neznámého autora? patrn? vylu?uje; ??astná uvádí jako materiál ?tuk, Vose?ková um?lý kámen; Vose?ková dílo nazývá nepochopiteln? Rodina; sou?asné plastiky orl? jsou patrn? kopií p?vodních prvk?, nebo? v pramenech se hovo?í o jejich zhotovení Miroslavem Rybi?kou v roce 1990
 • Zdroj ??astná; Vose?ková; ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.838334, 18.282085
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace tympanon Polského domu do ul. Pod?bradova
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek