Karel Novák: Pokoj vám! / Mírová socha

 • Název Pokoj vám! / Mírová socha
 • Autor Karel Novák
 • Vznik 1915
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka socha Krista, která vznikla nákladem Gabriely Teplárkové jako tzv. mírová socha vyzývající k ukon?ení první sv?tové války; p?vodn? stávala na rozcestí u rybníka pod Zám?iskem (dosud na ni upomíná název ulice U Sochy); posv?cení sochy prob?hlo 16. 11. 1915
 • Zdroj Vose?ková; ?INDELÁ?, Emanuel. Stará B?lá od nejstar?ích dob po sou?asnost. Kapitoly z historie obce. Stará B?lá 1972
 • Sou?adnice 49.762357, 18.237848
 • ?tvr? Stará B?lá
 • Lokalizace u kostela
 • P?vodn?
  U Sochy 9-23, 724 00 Ostrava-Stará B?lá, ?eská republika