Vojt?ch Sapík (?): Píle a Moudrost

 • Název Píle a Moudrost
 • Autor Vojt?ch Sapík (?)
 • Vznik 1894 nebo 1920 (?)
 • Typ reliéf
 • Materiál ???
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 2 reliéfy (?ena s p?eslicí a sta?ec s knihou); toto?né reliéfy (dokonce duplikované v rámci jedné budovy) se nacházejí na budov? nyn?j?í St?ední um?lecké ?koly na Pod?bradov? ul. (viz heslo); jako materiál uvádí ??astná ?tuk, av?ak lze uva?ovat rovn?? o odlitku z um?lého kamene; Vose?ková uvádí jako autora Vojt?cha Sapíka a datuje reliéfy teprve rokem 1920
 • Zdroj ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.838683, 18.282644
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace fasáda školy (dnes sou?ást Janá?kovy konzervato?e) na ul. ?erotínova