neznámý: ?ena v loubí

 • Název ?ena v loubí
 • Autor neznámý
 • Vznik 1903
 • Typ reliéf
 • Materiál štuk
 • Stav neodborn? opraveno - úst?ední ?ást reliéfu prakticky zni?na
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ??astná
 • Sou?adnice 49.850893, 18.272506
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace d?m ?. 4 na nám. Svatopluka ?echa
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO