Petr Bo?ucký (kamenická firma): Bo?ské Srdce Pán? / Kristus

 • Název Bo?ské Srdce Pán? / Kristus
 • Autor Petr Bo?ucký (kamenická firma)
 • Vznik 1908
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  pískovcová socha na mramorovém podstavci byla zhotovena kamenickou firmou Petra Bo?uckého z Moravské Ostravy na náklady Marianny Hurníkové z Poruby ?p. 24; posv?cena na slavnost Jména bl. Panny Marie 8. 9. 1908; 1910 dopln?na ze t?í stran ochranným ?elezným zábradlím; p?vodn? stávala v Porub? na pozemku parc. ?. 210 (poblí? dnešního Sauna baru); máme informaci o její oprav? v roce 1957;pozd?ji prý vícekrát p?esunuta, ne? našla umíst?ní u pustkovcekého kostela sv. Cyrila a Metod?je z let 1997–1998

 • Zdroj AMO (fond Farní ú?ad Poruba)
 • Sou?adnice 49.840703, 18.168082
 • ?tvr? Pustkovec
 • Lokalizace p?vodn? ve staré Porub? na pozemku parc. ?. 210 (poblí? dnešního Sauna baru), dnes p?ed farou a kostelem v Pustkovci
 • P?vodn?
  V?esinská 2156/101, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek