neznámý: Busta Ji?ího z Pod?brad

 • Název Busta Ji?ího z Pod?brad
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1899
 • Zánik 40. léta 20. století
 • Typ busta plastika architektonická
 • Materiál kámen (?)
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka datum odstran?ní neznámé, av?ak vzhledem k nám?tu (husitský král) je mo?né, ?e do?lo k odstran?ní z ideologických d?vod? v dob? druhé sv?tové války
 • Zdroj ?ÁRSKÝ, Bohuslav. Od ?ertovy Lhotky k Mariánským Horám. Ostrava 2020
 • Sou?adnice 49.832314, 18.252199
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace štít v náro?í n?kdejšího obecního domu, pozd?ji radnice