Vlasta Provazníková, Alexandr Mrázek: Plamen

 • Název Plamen
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vlasta Provazníková Alexandr Mrázek
 • Vznik 1978
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ památník plastika
 • Materiál kov
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dar Generálního ?editelství Hutnictví ?eleza Vítkovickým ?elezárnám p?i p?íle?itosti slavnosti 150 let existence Vítkovických ?elezáren; slavnostn? p?edáno 8. 12. 1978
 • Zdroj Archiv Vítkovice, a. s. (Jiskra, 6. 12. 1978, ?. 49; Jiskra, 13. 12. 1978, ?. 50)
 • Sou?adnice 49.817828, 18.274981
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace par?ík p?ed tzv. Starým ?editelstvím Vítkovic
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  datum: 1978
  foto: ?ajka
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.