Miroslav Rybi?ka: Medví?ata

 • Název Medví?ata
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1967–1968
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka a?koli monografie o Rybi?kovi datuje sochu 1962, úkol byl zadán teprve roku 1967; p?vodní plastika, stávající poblí? tehdej?í M?, p?ibli?n? v místech dne?ní cvi?né horolezecké st?ny, byla po?kozena a následn? odstran?na; autor zhotovil v roce 2011 kopii sochy, která stojí na podstatn? vy??ím podstavci ne? p?vodní socha
 • Zdroj ZAO Dílo; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; KOCIERZOVÁ, Lenka. Vítejte, medvídci! Zpravodaj m?stského obvodu Vítkovice 10/2011
 • Sou?adnice 49.810245, 18.273250
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace sad Jo?ky Jab?rkové
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: Miroslav Rybi?ka p?i práci na p?vodní soše Medvídk?