neznámý: Va?ka

 • Název Va?ka
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1990
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ designový prvek
 • Materiál ocel
 • Stav odstran?no 1998
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka designový objekt p?edstavující jeden z výrobk? podniku nahradil na podstavci sochu Klementa Gottwalda
 • Zdroj Archiv Vítkovice, a. s.; fotoarchiv AMO
 • Sou?adnice 49.808666, 18.253280
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace p?ed budovou Nového ?editelství
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1993
  foto: Vladimír Michna
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1993
  foto: Vladimír Michna