neznámý: Obchod, Setba a Hornictví

 • Název Obchod, Setba a Hornictví
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1929
 • Zánik 21. století
 • Typ reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav odstran?no 2007, osud neznámý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vyrobila Vulkania Prost?jov
 • Zdroj ??astná
 • Sou?adnice 49.837858, 18.296986
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace vstupní dve?e budovy bývalé M?stské spo?itelny u mostu Miloše Sýkory
 • popis: detail ?ásti Obchod se Slezskoostravskou radnicí v pozadí
  datum: p?ed rokem 2008
  foto: Marie Š?astná