neznámý: Koník Ferdinand

 • Název Koník Ferdinand
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 2019 (?)
 • Zánik 21. století
 • Typ busta plastika
 • Materiál ???
 • Stav v lét? roku 2020 ji? na míst? nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka hlava kon? instalována na star?í podstavec z?ejm? v souvislosti s novou ?ástí expozice Hornického muzea v?novanou vyu?ívání koní v hornickém provozu na konci 19. století; ji? v lét? 2020 plastika z daného místa zmizela
 • Sou?adnice 49.867122, 18.269240
 • ?tvr? Pet?kovice
 • Lokalizace výchozy uhelných slojí ve svahu Landeku
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek