neznámý: památník ob?tem první sv?tové války

 • Název památník ob?tem první sv?tové války
 • Autor neznámý
 • Vznik 1922
 • Typ památník reliéf
 • Materiál bronz pískovec ho?ický
 • Stav ?áste?n? poškozeno v d?sledku blízkosti rušné silnice
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka obsahuje portrét Tomá?e Garrigua Masaryka (p?vodn? kamenný, za války odtesán a po ní nahrazen bronzovým); postaveno místní skupinou vále?ných po?kozenc? z p?ísp?vk? Sokol?; pomník rekonstruován 2005
 • Zdroj SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007
 • Sou?adnice 49.800600, 18.350988
 • ?tvr? Bartovice
 • Lokalizace ul. T?šínská, poblí? autobusové zastávky U Samoobsluhy
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea