neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Název Sv. Jan Nepomucký
 • Autor neznámý
 • Vznik konec 18. století (?)
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka socha, k ní? se konaly p?ed vznikem duchovní správy v T?ebovicích pobo?nosti, byla snad roku 1909 (soud? dle datace na novodobém ?ulovém podstavci) p?emíst?na na nedaleké nám?stí?ko, pozd?ji se vrátila zhruba na p?vodní místo; kulturní památka
 • Zdroj PROKOP, Alois ? HADAM?ÍK, Franti?ek. T?ebovský kostel 1738?1938. K dvoustému výro?í postavení kostela. T?ebovice 1938
 • Sou?adnice 49.835473, 18.194901
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace na rozcestí p?ed n?kdejším vjezdem do areálu dvora na ul. Ostrovského
 • datum: 2011
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek