neznámý: Sv. Florián

 • Název Sv. Florián
 • Autor neznámý
 • Vznik po roce 1763
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka opravován 1773; 1960 odstran?n, ve 2. polovin? 60. let se uva?ovalo o instalování u kostela sv. Václava, ale snahy nenapln?ny; 1983 instalován u kostela v Hrab?vce; 2008 po renovaci znovu instalován na hlavním ostravském nám?stí (oproti p?vodnímu stavu obrácen o 180?, tedy zády ke Staré radnici); kulturní památka
 • Zdroj ??astná; Zpátky do Ostravy! Ostravský kulturní zpravodaj 5/1967; HALÁTEK, Dalibor. Nejstar?í ostravské nám?stí a jeho mariánský sloup. St?hovavý monument a jeho návrat na p?vodní místo. In: Socha ? architektura ? ve?ejný prostor. Ostrava 2008
 • Sou?adnice 49.835694, 18.292918
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Masarykovo nám.
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek