neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Název Sv. Jan Nepomucký
 • Autor neznámý
 • Vznik 1712
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka socha p?vodn? stávala u mostu p?es Ostravici v místech dne?ního mostu Milo?e Sýkory, odkud byla p?emíst?na z?ejm? p?i stavb? nového mostu na míst? z?íceného v roce 1886; sou?ást kulturní památky (areál kostela sv. Václava)
 • Zdroj litografie Ernsta Wilhelma Knippela z let 1847?57
 • Sou?adnice 49.835840, 18.295363
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace za kostelem sv. Václava, v zákoutí zbytku m?stských hradeb
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: socha Nepomuka (nalevo) stojící ješt? u mostu p?es ?eku Ostravici, litografie Ernsta Wilhelma Knippela z let 1847–57