neznámý: reliéf

 • Název reliéf
 • Autor neznámý
 • Vznik 90. léta 20. století (?)
 • Typ designový prvek reliéf
 • Materiál laminát (?)
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka vzniklo patrn? v dob? p?estavby ?ásti vstupní haly na pobo?ku Agrobanky; celkem 4 plochy (2 z chodby, 2 zevnit?) oblo?ené dekorativními panely
 • Sou?adnice 49.853644, 18.183891
 • ?tvr? Martinov
 • Lokalizace vn?jší a vnit?ní st?na vestav?né prodejny ve správní budov? bývalého Masokombinátu Martinov
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek