neznámý: pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi

 • Název pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1936
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav po zbo?ení domu v roce 1979 s?ato a dnes neznámo, kde ulo?eno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  pam?tní deska ruskému legioná?i – podplukovníkovi zdravotní slu?by – odhalena na dom? ?. 104 na ul. Místecká 31. kv?tna 1936 (d?m, kde Klega bydlel, nikoli rodný d?m), 1946 nové odhalení (za války z?ejm? ukryta), d?m však roku 1979 zbo?en a deska s?ata; místo ulo?ení se nepoda?ilo vypátrat (informace Ponzerové, ?e by deska m?la být v ZŠ Klegova, se nepotvrdila); v roce 2023 vyrobena nová pam?tní deska podle jiné podobenky Ludvíka Klegy a umíst?na na ZŠ MUDr. Emilie Lukášové a Klegova v Hrab?vce (viz heslo)

 • Zdroj OB?RKA, Antonín. Hrab?vka. Procházky ulicemi. Ostrava (vl. nákl.) 2010; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.788853, 18.270037
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace bývalý d?m ?. 104 na ul. Místecká (dnes v prostoru severního k?ídla ZŠ U Haldy)
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1975
  foto: Hana Kunzová (?)