Ateliér Gravis: Pam?tní deska Ludvíku Klegovi

 • Název Pam?tní deska Ludvíku Klegovi
 • Autor Ateliér Gravis
 • Vznik 2023
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál laminát
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  pam?tní deska pplk. MUDr. Ludvíka Klegy nahradila starší, nedochovanou pam?tní desku, která byla umíst?na na dom? na ul. Místecká ?. 104, kde Klega v mládí ?il (viz heslo); rozm?r 100 x 70 cm, vyrobeno z pr?myslového plastu (imitace bronzu); za zvolenou podobou desky a výb?rem p?edlohy busty Ludvíka Klegy stojí Martin Lokaj, p?edseda Jednoty ?sOL Ostrava I, která obnovu iniciovala, samotnou výrobu zajistila jiho?eská firma Ateliér Gravis a financoval M?stský obvod Ostrava-Jih; slavnostní odhalení prob?hlo 31. kv?tna 2023, v den 87. výro?í prvního a 77. výro?í druhého odhalení p?vodní pam?tní desky

 • Sou?adnice 49.787317, 18.260621
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace u pravého vstupu do ZŠ MUDr. Emilie Lukášové a Klegova
 • zdroj: ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova
  datum: 2023
 • zdroj: ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova
  popis: Pam?tní deska po slavnostním odhalení.
  datum: 2023
 • zdroj: ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova
  popis: Záb?r ze slavnostního odhalení pam?tní desky 31. kv?tna 2023.