neznámý: Sv. Florián

 • Název Sv. Florián
 • Autor neznámý
 • Vznik 1872
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka p?vodn? v prostorech dne?ního sídli?t? Horymírova, kde je dodnes barokní podstavec sochy (viz heslo); socha zhotovena na náklady záb?e?ského rolníka ?tefana Neni?ky a vysv?cena 27. 10. 1872; do hasi?ské zbrojnice p?emíst?no p?i stavb? sídli?t? v roce 1983
 • Zdroj BARCUCH, Antonín ? ROHLOVÁ, Eva. Místopis starého Záb?ehu nad Odrou a Hulvák (pokra?ování). Ostrava 25. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska. ?enov u Ostravy 2011; P?ENDÍK, Petr. Záb?e?ské hasi?ské zbrojnice. Ostrava-Jih. Po stopách minulosti, dostupné na http://historie.ovajih.cz/zabrezske-hasicske-zbrojnice/
 • Sou?adnice 49.806956, 18.243877
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace vstupní chodba hasi?ské zbrojnice na ul. Dolní