neznámý: Sv. Florián

 • Název Sv. Florián
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 19. století (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál d?evo (?)
 • Stav d?m zbo?en a plastika p?edána do Ostravského muzea
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka so?ka v nice statku rodiny Mikolajkovy
 • Zdroj fotoarchiv AMO; sd?lení pam?tník?
 • Sou?adnice 49.858134, 18.271832
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace na ul. Hlu?ínská (v blízkosti dnešního komplexu gará?í u ul. K?iš?anova)
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: statek rodiny Mikolajkovy s nikou pro sošku sv. Floriánka
 • zdroj: fotoarchiv AMO