Vratislav Varmu?a: Radost ze ?ivota

 • Název Radost ze ?ivota
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vratislav Varmu?a
 • Vznik 1969–1976
 • Zánik 2011
 • Typ plastika
 • Materiál beton keramika
 • Stav odstran?no 12.–15. 8. 2011 za ú?asti autora
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonická spolupráce Jan Palkovský; sout?? 1968?69; p?vodn? zamý?leno jako ka?na, ale vodní prvek nakonec vypu?t?n a n?které realizované ?ásti se v kone?né kompozici neuplatnily
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; ??astná Poruba
 • Sou?adnice 49.844037, 18.166591
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace par?ík za obchodním st?ediskem Duha, nám. Antonie Bejdové
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba
  datum: 2003
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba
  datum: 2003
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba
  datum: 2003
 • datum: 2007
  foto: Marie Š?astná
 • datum: 2007
  foto: Marie Š?astná