Ji?í Myszak: ?ardiniéry

 • Název ?ardiniéry
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1975–1976
 • Zánik 21. století
 • Typ ?ardiniéra
 • Materiál šamot
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka osazeno a? 1978; ve fotografické dokumentaci Díla omylem fotka p?ipojena k záznamu o ?ardiniérách man?el? Chráskových z let 1977?78, které v?ak vznikly pro okrskové st?edisko na ul. Ludvíka Podé?t?
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.847400, 18.158959
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace p?ed Jiho?eskou restaurací na ul. Oty Synka
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula