Stanislav Martinec: Hornictví a p?íroda

 • Název Hornictví a p?íroda
 • Dílo zaniklé
 • Autor Stanislav Martinec
 • Vznik 1979–1982
 • Zánik 21. století
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no 2011 a uskladn?no rozebrané na díly ve skladu kolejí VŠB-TUO
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka konkurz 1979; komise ocenila kvalitní provedení díla v materiálu
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.837024, 18.157691
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace bufet na kolejích VŠB-TUO (dnes restaurace Vrtule)
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula