Adolf Havelka: Památník Polanecké spojky

 • Název Památník Polanecké spojky
 • Dílo zaniklé
 • Autor Adolf Havelka
 • Vznik 1964 (?)
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika pouta?
 • Materiál kov
 • Stav odcizeno (patrn? sb?ra?i kov?) po?átkem 2. desetiletí 21. století
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka skrumá? stylizovaných vla?tovek umíst?ná na dvou kolech symbolizuje ?eleznici; objekt vznikl patrn? roku 1964 p?i dostavb? tzv. Polanecké spojky ? ?eleznice spojující stanice Polanku nad Odrou a Svinov se stanicí Kun?ice (budována 1962?64)
 • Zdroj autorství ur?eno dle fotografií realizovaných prací z poz?stalosti Adolfa Havelky
 • Sou?adnice 49.797800, 18.249574
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace par?ík p?ed domy u sjezdu z ul. Horní na ul. Rudná
 • datum: kolem roku 2010 (?)
  foto: Vladimír Michna
 • datum: kolem roku 2010 (?)
  foto: Vladimír Michna
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1993
  foto: Vladimír Michna
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1993
  foto: Vladimír Michna