Ilja Hartinger: Pr?myslové m?sto / Pr?myslová Ostrava

 • Název Pr?myslové m?sto / Pr?myslová Ostrava
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ilja Hartinger
 • Vznik 1983
 • Zánik 21. století
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál sklo
 • Stav sneseno a ulo?eno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka leptané a ru?ované (ryté) sklo; 11 skel o rozm?ru 170 x 75 cm (celá vitrá? 700 x 170 cm, ?áste?né p?ekrývání skel); p?edb??n? kolaudováno ji? v prosinci 1983, osazeno teprve v polovin? roku 1984
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; Ilja Hartinger. Obrazy ? grafika. Vsetín 1985.
 • Sou?adnice 49.828923, 18.257227
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace malý p?ednáškový sál Domu techniky
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek