Vladimír Janoušek: Ratolest

 • Název Ratolest
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladimír Janoušek
 • Vznik 1979–1980
 • Zánik 21. století
 • Typ reliéf
 • Materiál ocel nerezová
 • Stav odstran?no (roku 2005 p?edáno zástupc?m Nadace V?ry a Vladimíra Janouškových)
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka vzniklo pro p?ístavbu ?ekárny v rámci star?í budovy krematoria se smute?ní síní; dílo hotovo ji? roku 1980, ale instalováno a? po dokon?ení zpo?d?né stavby v roce 1983
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.833026, 18.312817
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace ?ekárna pro hosty smute?ní sín? na Slezskoostravském h?bitov?
 • zdroj: ZAO Dílo
 • zdroj: ZAO Dílo