Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: Rodina

 • Název Rodina
 • Dílo zaniklé
 • Autor Lubor T?hník Bohumír Krystyn
 • Vznik 1961
 • Zánik 21. století
 • Typ mozaika
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no p?i p?estavb? domu roku 2009
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?r cca 2,5 x 2,5 m; vze?lo ze sout??e
 • Zdroj ZAO Dílo; fotoarchiv AMO; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.849601, 18.284667
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace bývalé kulturní st?edisko Pozemních staveb, tzv. Stavba?ov
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO