Pavel Vácha: Prorok

 • Název Prorok
 • Dílo zaniklé
 • Autor Pavel Vácha
 • Vznik 2008
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo
 • Stav popraskaná a prohnilá plastika ke konci 2. desetiletí 21. století odstran?na
 • Umíst?ní Exteriér
 • Sou?adnice 49.842339, 18.343343
 • ?tvr? Michálkovice
 • Lokalizace na za?átku Michalského nám. (vedle Ú?adu m?stského obvodu)
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek