Karel ?ermák, Miloslav Starec, Petr Bauer: ?ivot v míru

 • Název ?ivot v míru
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel ?ermák Miloslav Starec Petr Bauer
 • Vznik 1982–1983
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav odstran?no 2012
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka signováno pouze ?ermákem a Starcem, ale prameny hovo?í rovn?? o ú?asti Bauera (patrn? realizoval návrh ve výsledném materiálu); odhaleno a kolaudováno a? 1984; komise nebyla s výsledkem p?íli? spokojena
 • Zdroj AMO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.842999, 18.281681
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed n?kdejší budovou OKR Doprava na ul. Nádra?ní
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1985
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1985
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • popis: p?tinový model sousoší v dr?ení nástupnické organizace podniku OKR Doprava
  datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek