František B?lohlávek: Výv?sní štít pošty 2

 • Název Výv?sní štít pošty 2
 • Dílo zaniklé
 • Autor František B?lohlávek
 • Vznik 1968–1972
 • Zánik 21. století
 • Typ designový prvek plastika
 • Materiál m??
 • Stav odstran?no p?i opravách v roce 2018 a uskladn?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka v monografii o autorovi datováno ji? 1968, kolaudace v?ak podle soupis? patrn? a? 1972; p?i oprav? budovy roku 2017 odstran?no a po?kozené uskladn?no
 • Zdroj BALEKA, Jan. Franti?ek B?lohlávek. Ostrava 1971; Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1972. Praha [1973]
 • Sou?adnice 49.851554, 18.268746
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace náro?í hlavní pošty na ul. Wattova
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek