Vladimír Navrátil: Mládí a radost / Sedící dívka

 • Název Mládí a radost / Sedící dívka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladimír Navrátil
 • Vznik 1. polovina 70. let 20. století
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál bronz
 • Stav odstran?no v prvním desetiletí 21. století
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka výb?rové ?ízení 1974; Vladimír Navrátil zem?el 17. 1. 1975 v pr?b?hu realizace díla; v ?íjnu 1977 byli zástupci komise spolu s arch. Havlí?kem vysláni do um?lcova ateliéru ve Velkém Újezd?, aby v poz?stalosti vybrali hotové dílo schopné instalace v daném prostoru ? volba padla na sádrový model sedící dívky o vý?ce 2 m, který byl roku 1979 komisí schválen a následn? odlit do bronzu; socha byla instalována na daném míst? v Ostrav? a? po?átkem 80. let; tá? socha (rovn?? z bronzu) byla z?ejm? ji? v 70. letech instalována p?ed Z? Heyrovského v Olomouci (tam se dívce p?ezdívá Mary?ka Magdonova); socha byla za?átkem nového tisíciletí odstran?na vlastníkem objektu ? spole?ností Kentaur ? za ú?elem obnovy atria, pozd?ji v?ak spole?nost zanikla a plastika se na své místo ji? nevrátila
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; sd?lení Ú?adu m?stského obvodu Mariánské Hory
 • Sou?adnice 49.836094, 18.259755
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace atrium bývalé Budoucnosti na sídlišti Fifejdy
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1985
  foto: Hana Kunzová
 • datum: 2007
  foto: Marie Š?astná
 • datum: 2007
  foto: Marie Š?astná
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek