Zden?k Ku?era: Totem

 • Název Totem
 • Dílo zaniklé
 • Autor Zden?k Ku?era
 • Vznik 1969–1970
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál mramor um?lý (bílý cement s mramorovou drtí)
 • Stav odstran?no 2010
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka komise zvlá?? ocenila kvality díla a um?lecký výsledek; kulovitý totem dopln?ný o kruhová sedátka
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.781057, 18.257631
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace MŠ Alberta Ku?ery
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  datum: 1978
  foto: Mikloš
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  datum: 1987
  foto: Beneš
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Zde?ka Ku?ery
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • datum: 2005
  foto: Petra Ponzerová