Otto Cienciala: Slune?ní hodiny

 • Název Slune?ní hodiny
 • Dílo zaniklé
 • Autor Otto Cienciala
 • Vznik 1982–1986
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál kov vápenec
 • Stav odstran?no 2008, celý prostor p?estav?n v souvislosti s výstavbou budovy IQ Office Park Ostrava
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka u??í výb?rové ?ízení 1982
 • Zdroj ??astná; Vose?ková; sd?lil Oskar Cienciala
 • Sou?adnice 49.831007, 18.278098
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace odpo?inková plocha p?i západním vyúst?ní podchodu na nám. Republiky
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: prostranství u vstupu do podchodu se slune?ními hodinami Otty Ciencialy
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula