Ev?en Scholler: Bankovnictví a Spo?ivost

 • Název Bankovnictví a Spo?ivost
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ev?en Scholler
 • Vznik 1981
 • Zánik 2001
 • Typ reliéf
 • Materiál cín ocel
 • Stav odstran?no 2001, údajn? ulo?eno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ??astná Poruba
 • Sou?adnice 49.845168, 18.168409
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace budova bývalé Státní (dnes ?eské) spo?itelny, ul. Zde?ka Št?pánka 1
 • zdroj: Š?astná Poruba