Karla Vašicová, Old?ich Vašica, Ji?í Klaška: D?jiny Ostravy

 • Název D?jiny Ostravy
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karla Vašicová Old?ich Vašica Ji?í Klaška
 • Vznik 1974
 • Zánik 21. století
 • Typ vitrá?
 • Materiál sklo
 • Stav odstran?no 2008, údajn? uskladn?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 14 vertikálních polí, ka?dé o rozm?rech 7 x 1 m; realizoval Ji?í Kla?ka
 • Zdroj poz?stalost man?el? Va?icových v dr?ení syna Old?icha; Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1974. Praha [1975]
 • Sou?adnice 49.850705, 18.267405
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace ?elní prosklená fasáda Hlavního nádra?í
 • datum: 2011
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: vitrá?ová st?na nádra?í na pozadí fontány od Sylvy Lacinové
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: vitrá?ová st?na zevnit? haly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula