Karla Vašicová, Old?ich Vašica: mozaika

 • Název mozaika
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karla Vašicová Old?ich Vašica
 • Vznik 1966
 • Zánik 21. století
 • Typ mozaika
 • Materiál kámen
 • Stav z v?tší ?ásti p?ekryto d?evot?ískovou zdí
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 520 x 420 cm
 • Zdroj Výtvarní um?lci Jihomoravského kraje 1985. Brno 1985
 • Sou?adnice 49.853745, 18.183832
 • ?tvr? Martinov
 • Lokalizace vstupní hala správní budovy bývalého Masokombinátu Martinov
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní podoba vstupní haly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • popis: sou?asný stav zakrytí mozaiky
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek