Václav Uruba: D?tské skláda?ky

 • Název D?tské skláda?ky
 • Dílo zaniklé
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1966
 • Zánik 21. století
 • Typ reliéf
 • Materiál beton
 • Stav odstran?no p?i zateplení na p?elomu let 2012/13
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 4 jednoduché reliéfy v pozici parapetu na obou krátkých, bo?ních stranách budovy; provedeno jako zrcadlov? negativní reliéfy, kdy je nalevo objekt vtla?ený (konkávní), vpravo tý? objekt vystupující (konvexní); komise ocenila dosa?ený výtvarný výsledek; nám?t vychází z d?tských papírových skláda?ek (pou?ity motivy Koní?ek, V?trník, Lodi?ka a poslední z?ejm? Sluní?ko, které není dochováno na fotce z v?t?í blízkosti objektu)
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.789972, 18.224743
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace pod okny MŠ Výškovická (dnes sou?ást ZŠ Volgogradská)
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Jih
  datum: 2012
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Jih
  datum: 2012
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1968
  foto: Kv?toslav Kubala
 • popis: papírová skláda?ka koní?ka, která byla vzorem jednomu z reliéf?