Jana Laštovková Bartošová, Karel Kronych: Výroba elekt?iny

 • Název Výroba elekt?iny
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jana Laštovková Bartošová Karel Kronych
 • Vznik 1961–1962
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní m?í? reliéf
 • Materiál ocel
 • Stav odstran?no p?ed cca 15 lety, uskladn?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka velikost 120 x 400 cm; ocelová m?í? s 6 postavami z tepaného sva?ovaného plechu (3 postavy p?i deinstalaci uvoln?ny z kompozice); um?lecká komise p?i vzniku díla konstatovala, ?e po stránce výtvarné i technické provedli auto?i náro?ný úkol zda?ile a vytvo?ili v moderním nekonven?ním socha?ském názoru úsp??né dílo
 • Zdroj NA Dílo
 • Sou?adnice 49.830002, 18.211000
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace vestibul nové správní budovy elektrárny T?ebovice
 • zdroj: archiv Veolia Energie ?R, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní reliéfu ve vestibulu
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek