Ji?í Myszak: Výroba slínku

 • Název Výroba slínku
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1975–1976
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika pouta?
 • Materiál beton
 • Stav odstran?no na p?elomu let 2014/15, osud neznámý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka plastika vznikla v dob?, kdy Myszak nemohl dostávat v?t?í zakázky, a tak ji vytvo?il pod jménem p?ítele ze studií Franti?ka Radvana
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; HOLÝ, Petr. Ji?í Myszak. Sochy. Ostrava 1991
 • Sou?adnice 49.812733, 18.311440
 • ?tvr? Kun?i?ky
 • Lokalizace p?ed vjezdem do areálu n?kdejší cementárny na ul. Lihovarská
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula