Miroslav Rybi?ka: Rodina

 • Název Rodina
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1982
 • Typ reliéf
 • Materiál laminát
 • Stav nevhodn? p?et?eno barvou
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka p?vodn? v jídeln? kulturního domu, dnes nad zemí v chodb? naproti vstupu do budovy
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo
 • Sou?adnice 49.850996, 18.284466
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace bývalý kulturní d?m Pozemních staveb, tzv. Stavba?ov (dnes EuroFertil CZ, a. s.)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula