ADEA projekt: Zapomenuté krematorium

 • Název Zapomenuté krematorium
 • Dílo zaniklé
 • Autor ADEA projekt
 • Vznik 2019
 • Zánik 2022
 • Typ architektonický objekt
 • Materiál d?evo ocel
 • Stav d?ev?né prvky zchátraly a kovová konstrukce odstran?na v roce 2022
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  dlouhodobá instalace vzešlá z Landscape festivalu 2019, která vznikla jako p?ipomínka zbo?eného kubistického krematoria do Vratislava Hofmana; odstran?no v roce 2022

 • Zdroj https://www.landscape-festival.cz/w19/cz/instalace
 • Sou?adnice 49.831898, 18.269665
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace v sadu MH (na míst? zbo?eného kubistického krematoria)
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek