Miro Po?ár: Mate?ství

 • Název Mate?ství
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miro Po?ár
 • Vznik 2004
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav odstran?no asi 2014
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka patrn? zhotoveno roku 2004 v rámci jakési akce p?ed budovou Librexu v centru m?sta, kde bylo dílo po jistý ?as osazeno, ne? do?lo k p?esunu na ul. Gajdo?ovu
 • Zdroj ??astná
 • Sou?adnice 49.825457, 18.276029
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace u ZŠ Gajdošova
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: socha p?ed Librexem v centru Ostravy
  datum: 2004
  foto: Ond?ej Durczak
 • popis: socha p?ed Librexem v centru Ostravy
  datum: 2004
  foto: Ond?ej Durczak