Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 40. léta 20. století (Epocha vzniku)

1939–1948


Konrád Babraj: pam?tní deska Emilu Podmolovi, po roce 1945 (?) Jan Bauch: ?ivly vytvá?ející horniny, 1939 Jan Bauch: Dobývání uhlí, 1939 Augustin Handzel, Ev?en Friedl: Památník osvobození / Vít?zství a Hold Rudé armád?, 1945–1948 Augustin Handzel: Nezapome?! / Pomník ob?tem nacistické persekuce z ?ad justi?ních zam?nstanc?, 1947 Antonín Ivanský: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1945–1948 Antonín Ivanský: Památník zam?stnanc?m pivovaru padlým za druhé sv?tové války / V mauthausenských drátech, 1947 Antonín Ivanský: Památník padlým noviná??m, 1947 Antonín Ivanský: Padlým za vlast / památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Jan Lauda: Zrození uhlí / Stvo?ení uhlí, 1939–1941 neznámý: Pam?tní desky umu?eným zam?stnanc?m závodu a ob?tem náletu, konec 40. let 20. století (?) neznámý: památník umu?eným 1939–1945, konec 40. let 20. století (?) neznámý: plastiky, 40.–50. léta 20. století (?) Jan Obšil: Hudba pracujícím / opona Lidového divadla v Katolickém dom?, 1943 Karel Vávra: busta Ji?ího Myrona, 1943 Karel Vávra: Památník osvobození / Památník ob?tem první a druhé sv?tové války, 1946–1950 Karel Vávra: Pam?tní deska ob?tem nacismu, 1948 Karel Vávra: Pam?tní deska Miloši Sýkorovi, 1947 Karel Vávra: Památník ob?tem druhé sv?tové války, 1945 Karel Vávra: Památník padlým rudoarm?jc?m, 1946 Karel Vávra, Jan Jírovec, Konrád Babraj: Památník osvobození Rudou armádou / Památník hrdin?, 1945–1947 Karel Vávra, Antonín Kalvoda: Tumba / Památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Karel Vávra: památník ob?tem první a druhé sv?tové války, 1948 Karel Vávra (?): pam?tní desky Františku Holubovi a Františku Hozovi, 1946 Karel Vávra (?): Pomník ser?anta Nikolaje Ov?inikova, 1945