Augustin Handzel, Ev?en Friedl: Památník osvobození / Vít?zství a Hold Rudé armád?

 • Název Památník osvobození / Vít?zství a Hold Rudé armád?
 • Autor Augustin Handzel Ev?en Friedl
 • Vznik 1945–1948
 • Typ památník reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  architektonické ztvárn?ní památníku Ev?en Friedl, autorem reliéf? Augustin Handzel; vzešlo ze sout??e vypsané Úst?edním národním výborem v Ostrav? roku 1945; dva monumentální reliéfy (Vít?zství a Hold Rudé armád?) na bo?ních stranách podstavce pro první tank, kterým sov?tská armáda vstoupila 30. dubna 1945 do Ostravy; památník stával p?vodn? na ul. ?eskobratrská vedle mostu Pionýr?, avšak po výbuchu, který most zni?il roku 1976, došlo k jeho p?emíst?ní na Slezskou Ostravu, kde byl nov? kolaudován roku 1980 (nové architektonické zasazení projektoval arch. Petr Májek a památku restauroval Karel Vávra); kulturní památka

 • Zdroj HOLÝ, Petr. Augustin Handzel. Ostrava 1960; STRAKO?, Martin. Nová Ostrava a její satelity. Ostrava 2010, s. 91-92; ??astná; Vose?ková; AMO Dílo; ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.838009, 18.297753
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace Památník osvobození v ose mostu Miloše Sýkory
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: model reliéfu Vít?zství
  foto: Reproduk?ní odd?lení M?stského stavebního ú?adu v Ostrav?
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: model reliéfu Hold Rudé armád?
  foto: Reproduk?ní odd?lení M?stského stavebního ú?adu v Ostrav?
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: Handzel p?i odlévání reliéfu
  datum: 1947
  foto: Reproduk?ní odd?lení M?stského stavebního ú?adu v Ostrav?
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: práce na zv?tšování reliéfu v ateliéru Augustina Handzela v T?ebovicích
  datum: 1947
  foto: Reproduk?ní odd?lení M?stského stavebního ú?adu v Ostrav?
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: dobová pohlednice tanku na p?vodní míst? u Mostu Pionýr?
  datum: první polovina 60. let 20. století
  foto: Rudolf Janda