Konrád Babraj: pam?tní deska Emilu Podmolovi

 • Název pam?tní deska Emilu Podmolovi
 • Dílo zaniklé
 • Autor Konrád Babraj
 • Vznik po roce 1945 (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dochovaná fotografie uvádí, ?e deska byla umíst?na na dom? ?. 128 na t?. Osvoboditel?, av?ak daný d?m dnes na Sokolské t?íd? neexistuje; podle fotografie se v?ak zdá, ?e je stanovi?t? shodné s dne?ním umíst?ním (bo?ní st?na p?ívozské sokolovny obrácená práv? do Sokolské t?.); p?vodní bronzová deska ji? není p?ítomna (odcizena?) a je nahrazena ?ulovou pam?tní deskou s nápisem a vyobrazením vze?lým z p?vodního reliéfu; fotografie p?isuzuje reliéfní desku Karlu Vávrovi s datací 1938, av?ak pod reliéfem je z?etelná signatura "K. Babraj", ?ím? se také datace posouvá a? do doby po druhé sv?tové válce
 • Zdroj fotoarchiv AMO
 • Sou?adnice 49.853686, 18.275545
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace bo?ní st?na sokolovny (Fügnerova 1) obrácená do Sokolské t?.
 • zdroj: fotoarchiv AMO