neznámý: památník umu?eným 1939–1945

 • Název památník umu?eným 1939–1945
 • Autor neznámý
 • Vznik konec 40. let 20. století (?)
 • Typ památník plastika
 • Materiál ?ula
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka památník s p?vodn? z?ejm? barevnou plastikou ruky (zbytky nát?ru) stával na místním h?bitov? (je?t? na fotce z roku 1980); n?kdy v 80. letech p?emíst?no na sou?asné stanovi?t?
 • Sou?adnice 49.851731, 18.272962
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace p?ed Archivem m?sta Ostravy na ul. Špálova
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní na h?bitov?
  datum: 1980
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: slavnostní odhalení (?) na novém míst? p?ed archivem
  datum: p?ed rokem 1989