Jan Lauda: Zrození uhlí / Stvo?ení uhlí

 • Název Zrození uhlí / Stvo?ení uhlí
 • Autor Jan Lauda
 • Vznik 1939–1941
 • Typ reliéf
 • Materiál ?ula mrákotínská
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?r 20 x 1,5 m (sestaveno z 12 ploten o rozm?ru 164 x 150 cm); návrh Jana Laudy realizoval v ?ule Otokar Velinský; hotový reliéf osazen ji? na p?elomu zá?í a ?íjna 1940, v roce 1941 pouze vytmeleny spáry; sádrový model reliéfu ve sbírkách GVUO
 • Zdroj Archiv OKD (fond Severní dráha Ferdinandova); ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.841960, 18.289287
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace budova bývalého ?editelství Ostravsko-karvinských dol? (p?vodn? Severní dráhy Ferdinandovy), Prokešovo nám.
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea