Jan Bauch: ?ivly vytvá?ející horniny

  • Název ?ivly vytvá?ející horniny
  • Autor Jan Bauch
  • Vznik 1939
  • Typ vitrá?
  • Materiál sklo
  • Stav zachováno pouze jedna sklen?ná st?na, p?sobivost vyleptaných motiv? omezena zm?nou koncepce osv?tlení místnosti
  • Umíst?ní Interiér
  • Poznámka dv? ozdobná okna z leptaného zrcadlového skla, ka?dé o rozm?rech cca 550 x 300 cm (jedno okno sestaveno z 15 tabulí o velikosti cca 100 x 110 cm); návrh Jana Baucha ve skle realizovala firma Bohumil ?ebek z Prahy 2
  • Zdroj Archiv OKD (fond Severní dráha Ferdinandova); MICHALOVÁ, Rea ? KOVÁ?, Peter. Jan Bauch. Praha 2012
  • Sou?adnice 49.841866, 18.289221
  • ?tvr? Moravská Ostrava
  • Lokalizace zasedací sí? bývalého ?editelství Ostravsko-karvinských dol? (p?vodn? Severní dráhy Ferdinandovy), Prokešovo nám.
  • datum: 2016
    foto: Roman Polášek
  • datum: 2016
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2016
    foto: Jakub Ivánek