Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Šenova

  • zdroj: fotoarchiv AMO
    datum: 80. léta 20. století
    foto: Petr Sikula